dscare1

dscare1

MẸ HỎI ? – BÁC SĨ TRẢ LỜI

𝐇𝐨̉𝐢: 𝐓𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃, 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐦 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝟏𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐜𝐱𝐢𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐡𝐨 𝐠𝐚̀ 𝐥𝐚̂̀𝐧...

Xem Thêm

Our Facebook

DS CARE

Chào mừng Qúy khách đến với Trung tâm Tiêm chủng DS Care